NLP​

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering.

N-euro: Fordi vi opfatter verden via sanserne og nervesystemet.

L-ingvistisk: Fordi vi tænker og udtrykker os med ord og kropssprog.

P-rogrammering: Fordi vi bearbejder og strukturerer vores indtryk og påvirkninger.

NLP er sammensat af de mest effektive teknikker af forskellige terapiformer og coaching.

NLP bruges derfor ofte i morderne terapi, lederudvikling, coaching og selvudvikling. Det er en anerkendt terapi/coachingform og bliver brugt flere og flere steder, i hele verden.

NLP psykologi fokuserer på målet og de ressourcer der skal til for at nå målet. Jeg anerkender dine værdier, overbevisninger, ressourcer samt din evne til at nå dine mål.​

NLP forudsætinger:

  • Vi har hver vores model af verden.
  • Respekt for andres model af verden.
  • Betydningen af din kommunikation viser sig ved den respons du får (andres reaktioner).
  • Der findes ingen fejltagelser – kun feedback.
  • Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd.
  • Vi har alle de ressourcer, vi har brug for, for at nå vores mål.
  • Det er dig selv, der styrer dit sind og dermed dine resultater.
  • Fleksible mennesker har et fortrin frem for mindre fleksible.

Enhver situation indeholder flere valgmuligheder, så hvis noget ikke virker – så gør noget andet.​

Følg med i min hverdag på Facebook